Xe ôm hôn, giá mềm nhũn


An ủi nhau…


Ba cây chụm lại…


Chiêu quảng cáo của xe ôm.


Chỗ bán hàng lý tưởng.


Địa danh mới.


Mặc còn hơn cởi trần.


Mấy khi nhà có bể bơi, phải tranh thủ.


Mấy ngày mưa nên tóc mọc dài hơn thì phải…


Nhắn gửi cho kẻ trộm.