Video: Siêu áo giáp Talos chống đạn cho binh sĩ

Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt Mỹ (Ussocom) đã yêu cầu các nhà khoa học sử dụng công nghệ nano phát triển một mẫu “siêu áo giáp” mới, tạo cho người mặc những sức mạnh phi thường, chẳng hạn như khả năng nhìn xuyên bóng tối, làm chệch hướng đạn và sức khỏe của “siêu nhân”.