Video: Loa trong suốt mềm, dẻo từ gel ion

Dưới đây là video trình diễn khả năng phát âm thanh của loa trong suốt mỏng dẻo do đại học Harvard chế tạo.