Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Mình tui một kiểu

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Một thời sún răng

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Ngày ấy xa rồi còn đâu!

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Câu nói quen thuộc

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Trẻ trâu chính hiệu

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Nham nhở

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Bị phạt ngày xưa

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Sự cố thường gặp khi đi xe đạp

Tuổi thơ dữ dội: Ai cũng từng như thế | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Phát minh thuở nhỏ