Tranh dịch: Sợi tóc duy nhất và dài nhất

***

Hiểu lầm