Tìm hiểu về Web Databases

Sự bùng nổ của công nghệ thiết kế web đưa đến sự thay thế web tĩnh bằng web động. Web động tạo ra cho người dùng khả năng tương tác với nó, đồng thời cũng giúp người chủ website có thể quản lý nội dung trên web dễ dàng và linh hoạt hơn. Một website động cần phải có cơ sở dữ liệu (database), là nơi lưu trữ, tổ chức và phân loại toàn bộ những thông tin trên web một cách có hệ thống.

Hiện nay có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho website. Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu về một số hệ quản trị phổ biến nhất hiện nay:

SQL Server

Microsoft’s SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất phổ biến dành cho những website có lượng truy cập cao. Nó là một hệ quản trị CSDL SQL mạnh và đầy đủ các tính năng, có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn.

Oracle

Oracle cũng là một phần mềm dùng để quản lý cơ sở dữ liệu cho những website có lượng truy cập cao. Nó cũng là hệ cơ sở dữ liệu SQL mạnh và đầy đủ tính năng.

MySQL

MySQL cũng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh và đầy đủ tính năng, dành cho các website có lượng truy cập lớn. Nó là một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn cho MS SQL Server và Oracle

Access

Khi website của bạn chỉ cần một cơ sở dữ liệu nhỏ gọn, đơn giản thì Microsoft Access là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, Access không phù hợp để sử dụng có những website có lượng truy cập lớn, và cũng không mạnh như các hệ quản trị CSDL khác như MySQL, SQL Server, hay Oracle.

Nguồn: W3C – Biên dịch: TL – OnBoom Group