Những bức ảnh thật mà như ảo


Đầu to người nhỏ.


Đi trên mây.


Cầu thủ khổng lồ.


 Vận động viên trượt tuyết làm xiếc.


Cánh tay bị ngược


Người lơ lửng.


Ảo ảnh trong thang máy.


Người vô hình.


Tranh 3D đường phố.


Tháp truyền hình trong mây.


Cầu thủ mất đầu.


Tranh 3D ấn tượng.


Đầu không khớp với thân.


Nữ vận động viên mất đầu.