Làm HR là gì? 7 chức năng của ngành Human Resource

HR (Human Resource) là một ngành nghề quan trọng trong mỗi tổ chức. Với vai trò quản lý và phát triển nguồn nhân lực, HR đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của công ty. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chức năng của ngành HR và tại sao nó lại quan trọng đối với mỗi tổ chức.

1. Tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên

Một trong những chức năng quan trọng nhất của HR là tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên. Quá trình này bao gồm việc xác định nhu cầu nhân sự, đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ ứng viên, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Để thực hiện công việc này hiệu quả, HR cần có kiến thức về các vị trí công việc cần tuyển dụng, kỹ năng phỏng vấn và khả năng đánh giá ứng viên. Ngoài ra, HR cũng phải nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên.

Theo một nghiên cứu của Society for Human Resource Management (SHRM), chi phí tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên có thể lên đến 50-60% lương tháng của mỗi nhân viên mới. Vì vậy, việc tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên đúng là một công việc quan trọng và cần được thực hiện một cách cẩn thận.

2. Đào tạo và phát triển nhân viên

Một trong những chức năng quan trọng khác của HR là đào tạo và phát triển nhân viên. Quá trình này bao gồm việc xác định nhu cầu đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo, tổ chức các buổi học, theo dõi tiến trình đào tạo và đánh giá hiệu quả của chương trình.

Đào tạo và phát triển nhân viên giúp nâng cao năng lực và kỹ năng của nhân viên, từ đó giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Theo một báo cáo của Association for Talent Development (ATD), các công ty có chương trình đào tạo và phát triển nhân viên tốt hơn có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn 218% so với các công ty không có chương trình tương tự.

Để thực hiện công việc này hiệu quả, HR cần phải nắm vững kiến thức về các phương pháp đào tạo và phát triển nhân viên, cũng như hiểu rõ về nhu cầu và mục tiêu của từng cá nhân trong công ty.

3. Quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên

Một trong những chức năng quan trọng khác của HR là quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên. Quá trình này bao gồm việc thiết lập mục tiêu cho từng cá nhân, theo dõi tiến trình làm việc, đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi cho nhân viên.

Quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên giúp xác định được những điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân, từ đó giúp công ty xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân và tăng cường hiệu suất làm việc. Theo một nghiên cứu của Gallup, các công ty có hệ thống quản lý hiệu suất tốt hơn có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao hơn 10-19% so với các công ty không có hệ thống tương tự.

Để thực hiện công việc này hiệu quả, HR cần phải nắm vững kiến thức về các phương pháp đánh giá hiệu suất và quản lý hiệu suất, cũng như có khả năng cung cấp phản hồi xây dựng và khách quan cho nhân viên.

4. Quản lý mối quan hệ lao động

Một trong những chức năng quan trọng khác của HR là quản lý mối quan hệ lao động. Quá trình này bao gồm việc thiết lập các chính sách và quy định lao động, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, xây dựng môi trường làm việc tích cực và giải quyết các tranh chấp lao động.

Quản lý mối quan hệ lao động giúp duy trì một môi trường làm việc tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của công ty. Theo một nghiên cứu của Employee Benefits News, các công ty có môi trường làm việc tích cực có tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn 86% so với các công ty không có môi trường tương tự.

Để thực hiện công việc này hiệu quả, HR cần phải nắm vững kiến thức về luật lao động và quy định liên quan, cũng như có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động một cách công bằng và hiệu quả.

5. Quản lý tiền lương và phúc lợi

Một trong những chức năng quan trọng khác của HR là quản lý tiền lương và phúc lợi. Quá trình này bao gồm việc thiết lập chính sách tiền lương và phúc lợi, xác định mức lương và các khoản phụ cấp, xử lý các vấn đề liên quan đến tiền lương và phúc lợi.

Quản lý tiền lương và phúc lợi giúp duy trì sự công bằng và hài lòng của nhân viên về mức thu nhập và các khoản phụ cấp. Theo một nghiên cứu của Glassdoor, các công ty có chính sách tiền lương và phúc lợi tốt hơn có tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn 82% so với các công ty không có chính sách tương tự.

Để thực hiện công việc này hiệu quả, HR cần phải nắm vững kiến thức về các quy định liên quan đến tiền lương và phúc lợi, cũng như có khả năng xử lý các vấn đề liên quan một cách công bằng và hiệu quả.

6. Quản lý biến động nhân sự

Một trong những chức năng quan trọng khác của HR là quản lý biến động nhân sự. Quá trình này bao gồm việc dự báo và lập kế hoạch nguồn nhân lực, xử lý các vấn đề liên quan đến biến động nhân sự (như nghỉ việc, thôi việc), xây dựng chính sách và quy trình liên quan.

Quản lý biến động nhân sự giúp duy trì sự ổn định và liên tục của nguồn nhân lực trong công ty. Theo một báo cáo của Society for Human Resource Management (SHRM), chi phí thay thế một nhân viên có thể lên đến 50-60% lương tháng của nhân viên đó. Vì vậy, việc quản lý biến động nhân sự là rất quan trọng và cần được thực hiện một cách cẩn thận.

Để thực hiện công việc này hiệu quả, HR cần phải nắm vững kiến thức về các quy trình và chính sách liên quan đến biến động nhân sự, cũng như có khả năng xử lý các vấn đề liên quan một cách công bằng và hiệu quả.

Tổng kết

Trên đây là 7 chức năng quan trọng của ngành HR trong mỗi tổ chức. Tuy mỗi công ty có thể có những yêu cầu và ưu tiên riêng, nhưng việc thực hiện các chức năng này một cách hiệu quả sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của công ty.

Để trở thành một HR chuyên nghiệp, bạn cần phải nắm vững kiến thức và kỹ năng liên quan đến các chức năng này, cũng như luôn cập nhật và nghiên cứu về các xu hướng mới trong lĩnh vực HR.

0765.82.82.82