Hợp đồng lao động là gì? Cách giải quyết khi đơn phương chấm dứt

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp đồng lao động là gì và cách giải quyết khi đơn phương chấm dứt. Hợp đồng lao động là một phần quan trọng trong quan hệ lao động giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Nó xác định các điều kiện làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên. Tuy nhiên, có thể xảy ra tình huống một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên kia. Trong trường hợp này, cần có các biện pháp giải quyết để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên được bảo vệ.

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là một thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động và nhà tuyển dụng, xác định các điều kiện làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên. Hợp đồng này có tính pháp lý và được coi là căn cứ để giải quyết các tranh chấp lao động. Theo Luật lao động Việt Nam, hợp đồng lao động phải được lập bằng văn bản và có các yếu tố cơ bản như:

 • Thời hạn: Xác định thời gian làm việc của người lao động trong hợp đồng.
 • Địa điểm làm việc: Xác định nơi làm việc của người lao động.
 • Lương và phụ cấp: Xác định mức lương và các khoản phụ cấp khác mà người lao động sẽ nhận được.
 • Nghĩa vụ và quyền lợi: Xác định nhiệm vụ và quyền lợi của cả người lao động và nhà tuyển dụng.

Hợp đồng lao động có thể được ký kết theo hai hình thức: hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Hợp đồng xác định thời hạn có thời gian làm việc cụ thể, trong khi hợp đồng không xác định thời hạn không có thời gian cụ thể và có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động

Trong hợp đồng lao động, người lao động có một số quyền và nghĩa vụ cần tuân thủ. Dưới đây là một số quyền và nghĩa vụ quan trọng của người lao động:

 • Quyền lợi về lương: Người lao động có quyền nhận được mức lương đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu nhà tuyển dụng không trả lương đúng hẹn hoặc không trả lương theo quy định, người lao động có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường.
 • Quyền nghỉ phép: Người lao động có quyền được nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật. Thời gian nghỉ phép và các điều kiện liên quan cần được ghi rõ trong hợp đồng.
 • Quyền bảo vệ: Người lao động có quyền được bảo vệ khỏi sự kỳ thị, quấy rối và bất công trong quá trình làm việc. Nếu xảy ra vi phạm, người lao động có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường.

Ngoài ra, người lao động cũng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của hợp đồng và luật lao động. Họ phải hoàn thành công việc theo yêu cầu, giữ bí mật công ty và không gây thiệt hại cho nhà tuyển dụng.

Quyền và nghĩa vụ của nhà tuyển dụng trong hợp đồng lao động

Nhà tuyển dụng cũng có một số quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động. Dưới đây là một số quyền và nghĩa vụ quan trọng của nhà tuyển dụng:

 • Quyền lợi về lao động: Nhà tuyển dụng có quyền yêu cầu người lao động hoàn thành công việc theo yêu cầu và đảm bảo chất lượng công việc. Họ cũng có quyền kiểm tra và đánh giá hiệu suất làm việc của người lao động.
 • Quyền chấm dứt hợp đồng: Nhà tuyển dụng có quyền chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp như vi phạm nghiêm trọng, không hoàn thành công việc theo yêu cầu hoặc do lý do kinh doanh.
 • Nghĩa vụ về bảo vệ: Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ bảo vệ người lao động khỏi sự kỳ thị, quấy rối và bất công trong quá trình làm việc. Họ cũng phải đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Tuy nhiên, nhà tuyển dụng cũng phải tuân thủ các quy định của hợp đồng và luật lao động. Họ không được lạm dụng quyền lợi của mình để gây thiệt hại cho người lao động.

Cách giải quyết khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Khi một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên kia, cần có các biện pháp giải quyết để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên được bảo vệ. Dưới đây là một số cách giải quyết khi đơn phương chấm dứt hợp đồng:

 • Đàm phán: Hai bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán. Đây là phương pháp tốt nhất để giữ lại mối quan hệ tốt đẹp và tránh việc điều tra pháp lý.
 • Trọng tài: Nếu không thể đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán, hai bên có thể chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp. Trọng tài là một người hoặc một nhóm người không liên quan đến vụ việc và có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực liên quan.
 • Điều tra pháp lý: Nếu không có cách nào khác, hai bên có thể yêu cầu điều tra pháp lý để giải quyết tranh chấp. Điều tra pháp lý sẽ xem xét các bằng chứng và đưa ra quyết định cuối cùng.

Quyết định cuối cùng về việc giải quyết khi đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ được dựa trên các yếu tố như quyền lợi của cả hai bên, bằng chứng có sẵn và quy định của pháp luật. Việc giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của cả người lao động và nhà tuyển dụng.

Tổng kết

Hợp đồng lao động là một phần quan trọng trong quan hệ lao động và xác định các điều kiện làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và nhà tuyển dụng. Khi có tình huống một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên kia, cần có các biện pháp giải quyết để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên được bảo vệ. Đàm phán, trọng tài và điều tra pháp lý là các cách giải quyết phổ biến trong trường hợp này. Quyết định cuối cùng sẽ được dựa trên các yếu tố như quyền lợi của cả hai bên, bằng chứng có sẵn và quy định của pháp luật.

0765.82.82.82