Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 1
Mệt đến nỗi ngủ quên trong lúc… ị.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 2
Buồn ngủ quá không kịp đưa hết người lên ạ!

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 3
Khi thiên thần ngủ.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 4
Nằm đây ngủ tí nữa dậy chơi tiếp cho tiện.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 5
Ở trên này ấm hơn trên giường thì phải.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 6
Í ẹ…

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 7
Ngủ cũng vẫn điệu.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 8
Yêu đồ chơi đến thế là cùng!

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 9
Đáng yêu chưa!

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 10
Giường ngủ kiểu mới.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 11
Mũi tên cũng ngủ.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 12
Trước và sau.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 13
Giấc ngủ trưa của chúng tớ.

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 14
Cảm ơn chị đã cho em cái ghế thật êm!

Cười mỏi miệng với các kiểu ngủ của bé 15
Ngủ thế này thích hơn ngủ trên giường.