Các mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn theo từng Level

Chào mừng bạn đến với bài viết về “Các mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn theo từng Level”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn theo từng cấp độ. Việc biết cách giới thiệu bản thân là rất quan trọng khi bạn muốn giao tiếp và làm quen với người Hàn Quốc. Bạn sẽ có cơ hội học các mẫu câu giới thiệu bản thân phổ biến và được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng khám phá nhé!

Cấp độ 1: Sơ cấp

Ở cấp độ sơ cấp, bạn sẽ học các câu giới thiệu bản thân đơn giản và dễ hiểu. Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu bản thân phổ biến:

 • Tên tôi là [Tên của bạn]. – 이름은 [당신의 이름]입니다.
 • Tôi là người Việt Nam. – 저는 베트남 사람입니다.
 • Tôi đến từ [Quốc gia của bạn]. – 저는 [당신의 국적]에서 왔습니다.
 • Tôi học tiếng Hàn. – 저는 한국어를 공부합니다.
 • Tôi rất vui được gặp bạn. – 만나서 반갑습니다.

Bạn có thể sử dụng các mẫu câu trên để giới thiệu bản thân trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, chẳng hạn như khi bạn gặp một người Hàn Quốc mới hoặc khi bạn tham gia vào một nhóm học tiếng Hàn. Đừng quên luyện tập và thực hành để cải thiện khả năng giao tiếp của mình!

Cấp độ 2: Trung cấp

Ở cấp độ trung cấp, bạn sẽ học các câu giới thiệu bản thân phức tạp hơn và có thể sử dụng trong các tình huống giao tiếp chuyên sâu. Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu bản thân phổ biến ở cấp độ này:

 • Tôi đã học tiếng Hàn trong [số năm] năm. – 저는 [숫자]년 동안 한국어를 공부했습니다.
 • Tôi có thể nói tiếng Hàn khá tốt. – 저는 한국어를 꽤 잘 할 수 있습니다.
 • Tôi muốn học tiếng Hàn để hiểu văn hóa Hàn Quốc sâu hơn. – 저는 한국 문화를 더 깊이 이해하기 위해 한국어를 배우고 싶습니다.
 • Tôi đã từng sống ở Hàn Quốc trong [số tháng/năm] tháng/năm. – 저는 한국에서 [숫자]개월/년 동안 살았습니다.
 • Tôi muốn làm việc tại một công ty Hàn Quốc. – 저는 한국 회사에서 일하고 싶습니다.

Các mẫu câu trên sẽ giúp bạn giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp và tự tin hơn. Bạn có thể sử dụng chúng trong các cuộc phỏng vấn, gặp gỡ đối tác kinh doanh Hàn Quốc hoặc khi bạn muốn chia sẻ về quá trình học tiếng Hàn của mình với người khác.

Cấp độ 3: Cao cấp

Ở cấp độ cao cấp, bạn sẽ học các câu giới thiệu bản thân phức tạp và chuyên sâu hơn. Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu bản thân phổ biến ở cấp độ này:

 • Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực [lĩnh vực công việc]. – 저는 [직무 분야]에서 경험이 있습니다.
 • Tôi đã từng làm việc cho công ty [tên công ty]. – 저는 [회사 이름]에서 일한 적이 있습니다.
 • Tôi đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn tại trường đại học [tên trường]. – 저는 [대학교 이름]에서 한국어 과정을 수료했습니다.
 • Tôi có kiến thức về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc. – 저는 한국 문화와 역사에 대한 지식이 있습니다.
 • Tôi muốn xin việc tại một công ty đa quốc gia có văn phòng ở Hàn Quốc. – 저는 한국에 사무실이 있는 다국적 회사에서 일하고 싶습니다.

Các mẫu câu trên sẽ giúp bạn giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp và ấn tượng hơn. Bạn có thể sử dụng chúng trong các cuộc phỏng vấn việc làm, gặp gỡ đối tác kinh doanh quốc tế hoặc khi bạn muốn chia sẻ về kinh nghiệm và kiến thức của mình với người khác.

Cấp độ 4: Thượng cấp

Ở cấp độ thượng cấp, bạn sẽ học các câu giới thiệu bản thân phức tạp và chuyên sâu hơn. Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu bản thân phổ biến ở cấp độ này:

 • Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực [lĩnh vực công việc] trong [số năm] năm. – 저는 [직무 분야]에서 [숫자]년 동안 경험을 쌓았습니다.
 • Tôi đã từng làm việc cho công ty [tên công ty] ở vị trí [vị trí công việc]. – 저는 [회사 이름]에서 [직무]로 일한 적이 있습니다.
 • Tôi có bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực của mình. – 저는 제 분야에서 최고의 학위를 가지고 있습니다.
 • Tôi đã từng tham gia vào dự án quốc tế và làm việc với đội ngũ đa quốc gia. – 저는 국제 프로젝트에 참여하고 다국적 팀과 함께 일한 경험이 있습니다.
 • Tôi muốn xin việc tại một công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình. – 저는 제 분야에서 선도 기업에서 일하고 싶습니다.

Các mẫu câu trên sẽ giúp bạn giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp và ấn tượng hơn. Bạn có thể sử dụng chúng trong các cuộc phỏng vấn việc làm, gặp gỡ đối tác kinh doanh quốc tế hoặc khi bạn muốn chia sẻ về kinh nghiệm và thành tựu của mình với người khác.

Cấp độ 5: Thành thạo

Ở cấp độ thành thạo, bạn sẽ học các câu giới thiệu bản thân phức tạp và chuyên sâu hơn. Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu bản thân phổ biến ở cấp độ này:

 • Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực [lĩnh vực công việc] trong [số năm] năm. – 저는 [직무 분야]에서 [숫자]년 동안 경험을 쌓았습니다.
 • Tôi đã từng làm việc cho công ty [tên công ty] ở vị trí [vị trí công việc]. – 저는 [회사 이름]에서 [직무]로 일한 적이 있습니다.
 • Tôi có bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực của mình. – 저는 제 분야에서 최고의 학위를 가지고 있습니다.
 • Tôi đã từng tham gia vào dự án quốc tế và làm việc với đội ngũ đa quốc gia. – 저는 국제 프로젝트에 참여하고 다국적 팀과 함께 일한 경험이 있습니다.
 • Tôi muốn xin việc tại một công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình. – 저는 제 분야에서 선도 기업에서 일하고 싶습니다.

Các mẫu câu trên sẽ giúp bạn giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp và ấn tượng hơn. Bạn có thể sử dụng chúng trong các cuộc phỏng vấn việc làm, gặp gỡ đối tác kinh doanh quốc tế hoặc khi bạn muốn chia sẻ về kinh nghiệm và thành tựu của mình với người khác.

Tổng kết

Trên đây là một số mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn theo từng cấp độ. Việc biết cách giới thiệu bản thân là rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả với người Hàn Quốc. Hãy luyện tập và thực hành những mẫu câu trên để nâng cao khả năng giao tiếp của bạn. Chúc bạn thành công!

0765.82.82.82