Boomerang employees là gì? Có nên tuyển dụng lại “người cũ”?

Boomerang employees là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những nhân viên đã từng rời bỏ công ty và sau đó quay trở lại làm việc tại cùng một công ty. Hiện nay, xu hướng tuyển dụng lại “người cũ” đang trở nên phổ biến và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Bài viết này sẽ giới thiệu về khái niệm boomerang employees, lợi ích và thách thức của việc tuyển dụng lại “người cũ”, cùng với một số ví dụ và thống kê để minh họa cho các quan điểm được đưa ra.

1. Boomerang employees: Khái niệm và xu hướng hiện tại

Boomerang employees là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những nhân viên đã từng rời bỏ công ty và sau đó quay trở lại làm việc tại cùng một công ty. Đây là một xu hướng tuyển dụng ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện đại. Theo một khảo sát của Workplace Trends, 76% trong số 1.800 chủ doanh nghiệp đã cho biết họ đã mở rộng chính sách tuyển dụng boomerang employees trong 12 tháng qua.

Việc tuyển dụng lại “người cũ” mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đầu tiên, boomerang employees đã có kiến thức và kinh nghiệm về công ty, giúp họ có thể thích ứng nhanh chóng và hiệu quả với môi trường làm việc. Họ cũng đã xây dựng mối quan hệ và mạng lưới trong công ty, điều này giúp họ dễ dàng hòa nhập và tương tác với đồng nghiệp cũ.

Ngoài ra, việc tuyển dụng lại “người cũ” cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quá trình tuyển dụng. Thay vì phải tìm kiếm và đào tạo nhân viên mới, công ty có thể sử dụng lại những nguồn lực đã có sẵn để đáp ứng nhu cầu công việc.

2. Lợi ích của việc tuyển dụng lại “người cũ”

Việc tuyển dụng lại “người cũ” mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc tuyển dụng boomerang employees:

  • 1. Kiến thức và kinh nghiệm: Boomerang employees đã có kiến thức và kinh nghiệm về công ty, giúp họ có thể thích ứng nhanh chóng và hiệu quả với môi trường làm việc.
  • 2. Mối quan hệ và mạng lưới: Boomerang employees đã xây dựng mối quan hệ và mạng lưới trong công ty, điều này giúp họ dễ dàng hòa nhập và tương tác với đồng nghiệp cũ.
  • 3. Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Việc tuyển dụng lại “người cũ” giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quá trình tuyển dụng.

3. Thách thức của việc tuyển dụng lại “người cũ”

Mặc dù việc tuyển dụng lại “người cũ” mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những thách thức cần được đối mặt. Dưới đây là một số thách thức chính của việc tuyển dụng boomerang employees:

  • 1. Đánh mất lòng tin: Nếu nhân viên đã từng rời bỏ công ty vì lý do không tốt, việc tuyển dụng lại “người cũ” có thể gây mất lòng tin và ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên khác.
  • 2. Khó khăn trong việc thay đổi: Boomerang employees có thể gặp khó khăn trong việc thay đổi và thích nghi với sự phát triển mới của công ty sau khi họ rời đi.
  • 3. Sự cạnh tranh: Việc tuyển dụng lại “người cũ” có thể gây ra sự cạnh tranh giữa các nhân viên hiện tại và boomerang employees trong việc tiến cử và thăng tiến.

4. Ví dụ về thành công của việc tuyển dụng lại “người cũ”

Có nhiều ví dụ thành công về việc tuyển dụng lại “người cũ” trong các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Một ví dụ điển hình là công ty Google. Theo một bài viết trên Forbes, Google đã tuyển dụng lại khoảng 14% nhân viên từng rời bỏ công ty. Những người này đã mang lại nhiều giá trị cho công ty với kiến thức và kinh nghiệm của mình.

Thành công của việc tuyển dụng lại “người cũ” phần lớn đến từ việc công ty đã tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn và cung cấp cơ hội phát triển cho nhân viên. Điều này giúp boomerang employees muốn quay trở lại và đóng góp cho công ty.

5. Thống kê về việc tuyển dụng lại “người cũ”

Có nhiều thống kê cho thấy sự phổ biến và lợi ích của việc tuyển dụng lại “người cũ”. Dưới đây là một số thống kê đáng chú ý:

  • 1. 76% chủ doanh nghiệp đã mở rộng chính sách tuyển dụng boomerang employees trong 12 tháng qua (Workplace Trends).
  • 2. 14% nhân viên từng rời bỏ Google đã quay trở lại làm việc cho công ty (Forbes).
  • 3. 40% các doanh nghiệp cho biết boomerang employees có hiệu suất làm việc cao hơn so với nhân viên mới (Workplace Trends).

6. Tổng kết

Việc tuyển dụng lại “người cũ” đang trở thành một xu hướng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện đại. Boomerang employees mang lại nhiều lợi ích cho công ty, bao gồm kiến thức và kinh nghiệm, mối quan hệ và mạng lưới, cùng việc tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quá trình tuyển dụng. Tuy nhiên, việc tuyển dụng lại “người cũ” cũng đặt ra một số thách thức, bao gồm mất lòng tin và khó khăn trong việc thay đổi. Để thành công trong việc tuyển dụng boomerang employees, công ty cần xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn và cung cấp cơ hội phát triển cho nhân viên.

0765.82.82.82