Bốn đời chồng vẫn còn ‘zin’

Ban giám khảo thấy vậy liền hỏi: “Tại sao cô 4 đời chồng rồi mà vẫn còn zin?”

Cô gái trả lời:

– Lấy anh chàng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ :“Giữ nguyên vẹn”, do vậy không làm ăn chi hết.

Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên: “Nói thì hay chứ không biết làm”.

Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên: “Không rờ vào hiện vật”.

Người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch nên chỉ: “Vạch ra rồi để đó chứ không làm tiếp”.