Ảnh vui: Em ngủ duyên quá là duyên!

Ảnh vui: Em ngủ duyên quá là duyên! | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Ảnh vui: Em ngủ duyên quá là duyên! | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Anh cho em theo với.

Ảnh vui: Em ngủ duyên quá là duyên! | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Em ấy ngủ thật ngon giấc.

Ảnh vui: Em ngủ duyên quá là duyên! | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Hoàng tử sao mãi chưa đến cứu mình nhỉ.


Ít khi ăn mì kaka.


Làm ăn chuyên nghiệp!


Một tấm hình, 2 cảm xúc.


Siêu nhân chăng.


Khủng bố trên máy bay


Người 2 đầu