7 Bước giao việc hiệu quả dành riêng cho nhà quản lý

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc quản lý công việc hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Đối với nhà quản lý, khả năng giao việc một cách hiệu quả là một kỹ năng không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách giao việc một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 7 bước giao việc hiệu quả dành riêng cho nhà quản lý.

1. Xác định rõ mục tiêu và kết quả mong muốn

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi giao việc là xác định rõ mục tiêu và kết quả mong muốn. Khi bạn giao việc cho nhân viên của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã truyền đạt được mục tiêu và kết quả mong muốn của công việc đó.

Để xác định rõ mục tiêu và kết quả mong muốn, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

 • Sử dụng SMART goals: Mục tiêu của bạn nên cụ thể, đo lường được, khả thi, có tính thực tế và thời gian cụ thể.
 • Đặt câu hỏi: Hãy đặt câu hỏi cho nhân viên của bạn để đảm bảo rằng họ hiểu rõ mục tiêu và kết quả mong muốn của công việc.
 • Truyền đạt thông tin một cách rõ ràng: Hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng để đảm bảo rằng nhân viên của bạn hiểu rõ mục tiêu và kết quả mong muốn.

2. Phân chia công việc thành các giai đoạn nhỏ

Một trong những bước quan trọng khi giao việc là phân chia công việc thành các giai đoạn nhỏ. Việc này giúp bạn và nhân viên của bạn có cái nhìn tổng quan về quá trình làm việc và giúp bạn kiểm soát tiến độ công việc.

Khi phân chia công việc thành các giai đoạn nhỏ, hãy chắc chắn rằng:

 • Các giai đoạn được xác định một cách rõ ràng và logic.
 • Các giai đoạn có thể hoàn thành một cách độc lập.
 • Các giai đoạn có thể được theo dõi và đánh giá tiến độ.

3. Xác định nguồn lực cần thiết

Một yếu tố quan trọng khi giao việc là xác định nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc. Điều này bao gồm nhân lực, vật liệu, thiết bị và thời gian.

Khi xác định nguồn lực cần thiết, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã xác định được nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc.
 • Bạn đã sắp xếp và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý.
 • Bạn đã kiểm tra và đảm bảo rằng nguồn lực cần thiết sẵn có và sẵn sàng sử dụng.

4. Giao việc một cách rõ ràng và chi tiết

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi giao việc là giao việc một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này giúp đảm bảo rằng nhân viên của bạn hiểu rõ công việc mà họ phải làm và có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Khi giao việc, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và chi tiết.
 • Bạn đã sử dụng ngôn ngữ đơn giản và tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành.
 • Bạn đã kiểm tra và đảm bảo rằng nhân viên của bạn hiểu rõ công việc mà họ phải làm.

5. Theo dõi tiến độ và cung cấp hỗ trợ

Một trong những yếu tố quan trọng khi giao việc là theo dõi tiến độ và cung cấp hỗ trợ cho nhân viên của bạn. Điều này giúp bạn kiểm soát tiến độ công việc và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành một cách hiệu quả.

Khi theo dõi tiến độ và cung cấp hỗ trợ, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã thiết lập các phương pháp theo dõi tiến độ công việc.
 • Bạn đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ khi cần thiết.
 • Bạn đã kiểm tra và đảm bảo rằng nhân viên của bạn không gặp khó khăn trong quá trình làm việc.

6. Đánh giá và phản hồi

Một yếu tố quan trọng khi giao việc là đánh giá và phản hồi. Điều này giúp bạn đánh giá hiệu quả của công việc và cung cấp phản hồi để cải thiện công việc trong tương lai.

Khi đánh giá và phản hồi, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã thiết lập các tiêu chí đánh giá rõ ràng và công bằng.
 • Bạn đã cung cấp phản hồi xây dựng và mang tính xây dựng cho nhân viên của bạn.
 • Bạn đã sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện công việc trong tương lai.

Tóm lại, giao việc hiệu quả là một kỹ năng quan trọng mà nhà quản lý cần phải có. Bằng cách áp dụng 7 bước giao việc hiệu quả này, bạn có thể đạt được sự thành công trong việc quản lý công việc của mình. Hãy nhớ rằng việc giao việc hiệu quả không chỉ giúp bạn hoàn thành công việc một cách hiệu quả mà còn giúp bạn phát triển và nâng cao kỹ năng quản lý của mình.

0765.82.82.82