5 dấu hiệu nhận biết ứng viên nói dối trong quá trình phỏng vấn

Trong quá trình tuyển dụng, việc nhận biết ứng viên nói dối là một kỹ năng quan trọng của nhà tuyển dụng. Đôi khi, ứng viên có thể cố tình hoặc vô ý nói dối để tạo ấn tượng tốt hơn với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, việc phát hiện ra sự nói dối có thể giúp bạn đánh giá chính xác khả năng và tính cách của ứng viên.

Dấu hiệu 1: Ngôn ngữ cơ thể

Một trong những dấu hiệu đầu tiên để nhận biết ứng viên có nói dối hay không là qua ngôn ngữ cơ thể của họ. Khi một người nói dối, họ có thể tỏ ra bất tự nhiên và không thoải mái. Dưới đây là một số dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể mà bạn có thể quan sát để phát hiện sự nói dối:

 • Mắt lướt qua lướt lại: Khi một người nói dối, họ có thể không nhìn trực tiếp vào mắt bạn. Thay vào đó, họ có thể lướt qua lướt lại hoặc nhìn vào một vị trí khác.
 • Chạm vào mũi hoặc miệng: Một người nói dối có thể tự động chạm vào mũi hoặc miệng của họ khi họ nói dối. Đây là một dấu hiệu không tự nhiên và có thể chỉ ra sự căng thẳng.
 • Không đồng nhất giữa ngôn ngữ cơ thể và lời nói: Nếu ngôn ngữ cơ thể của ứng viên không phù hợp với những gì họ đang nói, đó có thể là một dấu hiệu của sự nói dối.

Dấu hiệu 2: Trả lời không rõ ràng

Một ứng viên nói dối có thể trả lời không rõ ràng hoặc tránh trả lời các câu hỏi cụ thể. Họ có thể sử dụng các từ ngữ mập mờ hoặc trình bày thông tin không liên quan để che giấu sự thật. Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết ứng viên trả lời không rõ ràng:

 • Sử dụng từ ngữ mập mờ: Một ứng viên nói dối có thể sử dụng các từ ngữ mập mờ như “có thể”, “có lẽ” hoặc “tôi không chắc chắn” để tránh trả lời câu hỏi cụ thể.
 • Trình bày thông tin không liên quan: Một ứng viên nói dối có thể trình bày thông tin không liên quan hoặc không cần thiết để che giấu sự thật.
 • Tránh câu hỏi cụ thể: Nếu một ứng viên tránh trả lời các câu hỏi cụ thể và thay vào đó, họ chỉ đưa ra những câu trả lời tổng quát, đó có thể là một dấu hiệu của sự nói dối.

Dấu hiệu 3: Thay đổi câu chuyện

Một ứng viên nói dối có thể thay đổi câu chuyện của mình để tạo ra một hình ảnh tốt hơn với nhà tuyển dụng. Họ có thể kể lại các sự kiện hoặc thành tích mà không nhất quán hoặc có những chi tiết khác nhau trong các phiên kể chuyện khác nhau. Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết ứng viên thay đổi câu chuyện:

 • Thay đổi chi tiết quan trọng: Một ứng viên nói dối có thể thay đổi các chi tiết quan trọng trong câu chuyện của mình để tạo ra một hình ảnh tốt hơn.
 • Không nhất quán giữa các phiên kể chuyện: Nếu một ứng viên kể lại các sự kiện hoặc thành tích mà không nhất quán giữa các phiên kể chuyện khác nhau, đó có thể là một dấu hiệu của sự nói dối.
 • Thiếu thông tin cụ thể: Một ứng viên nói dối có thể thiếu thông tin cụ thể hoặc không nhớ rõ về các sự kiện quan trọng trong câu chuyện của mình.

Dấu hiệu 4: Sử dụng ngôn ngữ tiêu cực

Một ứng viên nói dối có thể sử dụng ngôn ngữ tiêu cực để che giấu sự thật. Họ có thể chỉ trích hoặc phê phán người khác để tạo ra một hình ảnh tích cực về bản thân. Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết ứng viên sử dụng ngôn ngữ tiêu cực:

 • Chỉ trích người khác: Một ứng viên nói dối có thể chỉ trích hoặc phê phán người khác để tạo ra một hình ảnh tích cực về bản thân.
 • Phê phán công ty hoặc đồng nghiệp: Một ứng viên nói dối có thể phê phán công ty hoặc đồng nghiệp để che giấu sự thật về kinh nghiệm làm việc của mình.
 • Sử dụng từ ngữ tiêu cực: Một ứng viên nói dối có thể sử dụng từ ngữ tiêu cực như “không”, “không bao giờ” hoặc “không thể” để tạo ra một hình ảnh tích cực về bản thân.

Dấu hiệu 5: Thiếu sự nhất quán

Một ứng viên nói dối có thể thiếu sự nhất quán trong câu chuyện của mình. Họ có thể không nhớ rõ các chi tiết quan trọng hoặc có những lỗ hổng trong câu chuyện của mình. Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết ứng viên thiếu sự nhất quán:

 • Không nhớ rõ các chi tiết quan trọng: Một ứng viên nói dối có thể không nhớ rõ các chi tiết quan trọng trong câu chuyện của mình.
 • Có lỗ hổng trong câu chuyện: Nếu một ứng viên có những lỗ hổng trong câu chuyện của mình hoặc không thể giải thích rõ các sự kiện quan trọng, đó có thể là một dấu hiệu của sự nói dối.
 • Thay đổi câu chuyện: Một ứng viên nói dối có thể thay đổi câu chuyện của mình hoặc không nhất quán giữa các phiên kể chuyện khác nhau.

Tóm lại, việc nhận biết ứng viên nói dối trong quá trình phỏng vấn là một kỹ năng quan trọng của nhà tuyển dụng. Bằng cách quan sát ngôn ngữ cơ thể, phân tích cách trả lời câu hỏi, kiểm tra tính nhất quán và sử dụng ngôn ngữ tiêu cực, bạn có thể phát hiện ra sự nói dối và đánh giá chính xác khả năng và tính cách của ứng viên.

0765.82.82.82